„Osobnosti sa neformujú peknými rečami,
ale prácou a vlastným výkonom.“
(A. Einstein)

O projekte

Mediálnej stáže na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch sa môžu študenti zúčastňovať vďaka podpore FMK UCM v Trnave pravidelne už od roku 2015. Hlavným cieľom projektu je dať študentom priestor na zlepšenie svojich zručností potrebných pre každodennú mediálnu  prax. Festival každoročne predstavuje 200 filmov z celého sveta a hosťuje svetové, či európske premiéry filmov. Študenti priamo pri práci stretávajú herecké osobnosti a filmových tvorcov domáceho i zahraničného rázu.

Stáže sa počas piatich rokov zúčastnilo 58 študentov. Z tohto počtu sa v médiách ďalej uplatnilo 25 absolventov, a to nielen v oblasti onlinových médií, ale aj  v najpočúvanejších rozhlasových staniciach a v televíziách na Slovensku.

Prehrať video
Tv a reportáže
Rozhlas
Print a online
Školské média
Spolu výstupy
za 5 rokv

Študentské portfólio prác

Galéria

Chceš sa zúčastnit stáže do Karlových Varov?